भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस

भारतवाणी परियोजना

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान

मानसगङ्गोत्री, हुनसूर मार्ग, मैसूर 570006

दूरवाणी : +९१-८२१-२५१५८२० (निर्देशक)

स्वागत-कक्ष (रिसेप्सन)/ PABX : +91-821-2345000

फ्याक्स् : +91-821-2515032(कार्यालय)

ईमेल : info@bharatavani.in

Our location:

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतवाणी एप डाउनलोड गर्नुहोस्
  Bharatavani Windows App