भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Bharatavani: Knowledge Through Indian Languages

भारतवाणी एउटा परियोजना हो, जसको उदेश्य मल्टीमिडिया(पाठ, श्रव्य, दृश्य एवम् नक्सा)-को उपयोग गर्दै भारतका समस्त भाषाहरूको बारेमा एवम् भारतीय भाषाहरूमा उपलब्ध ज्ञानको एउटा पोर्टल(वेबसाइ)-मा उपलब्ध गराउनु हो। यो पोर्टल समावेसी, सम्वादात्मक अनि गतिशील हुनेछ। यसको मूल उदेश्य डिजिटल भारतको युगमा भारतलाई मुक्त ज्ञान समाज बनाउनु हो ।

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतवाणी एप डाउनलोड गर्नुहोस्
  Bharatavani Windows App